Vesti2024-03-28T08:11:11+00:00

Javni oglas

Институт за кукуруз ,,Земун Поље“- Слободана Бајића 1 Београд, на основу Одлуке Управног одбора Института – 10 број 74/2-1/1од 29.02..2024.г., оглашава

ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ СЛОБОДНЕ ПОГОДБЕ

Предмет јавног надметања, ради продаје, су два (2)половна возила са следећим подацима:

Назив (модел и тип) Километража Поч. цена (РСД)
VW POLO CITY VAN 1.4 TDI – 2006.г. 380.000 80.000 + ПДВ
VW POLO CITY VAN 1.4 TDI – 2006.г 710.000 80.000 + ПДВ

Заинтересована лица наведена возила могу погледати у кругу Института за кукуруз ,,Земун Поље“- Слободана Бајића 1 у Земун Пољу, дана 02.04. 2024.године, у времену од 09 – 11 сати, када ће почети продаја..

Право на учешће имају сва правна и физичка лица, која се тога дана појаве у договорено време и на договореном месту, односно лица која уплате депозит у износу 10 посто од најниже цене (9.600 динара по возилу). Уплата се врши на текући рачун Института за кукуруз ,,Земун Поље“ број

325-9500500002173-79 ОТП банка

Сви учесници у поступку дужни су да са собом понесу личну карту, а представници правних лица документацију потребну правном лицу (акт о регистрацији и овлашћење за учешће у продаји)

Купац је дужан да уговорену лицитирану цену уплати и возило преузме у року од три (3) дана од дана извршене продаје.

Све потребне информације о поступку јавног надметања могу се добити на број телефона 064/ 840 – 6053 и 064/ 840-6116

Оглас о продаји истакнут је на званичном сајту Института.

Title

Go to Top