ISO standard

dr Zoran Dumanović, Rukovodilac uprave za kvaliteta

Institut za kukuruz “Zemun Polje”

Definiše svoju politiku kvaliteta koju distribuira na sve nivoe, interno i eksterno. Politika kvaliteta se odnosi na sistem menadžmenta kvalitetom (ISO-9001:2008).

Politika kvaliteta

  Politika obezbeđenje kvaliteta proizvoda i usluga je zasnovana na:

 • zadovoljenju zahteva i ispunjavanju očekivanja korisnika
 • zadovoljenju najviših svetskih standarda koji se odnose na naše proizvode i usluge
 • kontinuiranom naučno–istraživačkom radu u cilju stvaranja novih proizvoda i tehnologija
  Ciljevi kvaliteta su:

 • podizanje kvaliteta proizvoda i usluga unapređenjem postojećih tehnologija i permanentnom obukom zaposlenih
 • razvoj novih proizvoda i usluga prema zahtevima korisnika praćenjem trendova tržišta
 • unapređenje naučno istraživačkog rada i promovisanje rezultata usavršavanjem zaposlenih i podržavanjem njihove kreativnosti
 • Održavanje ZP brenda među vodećima na domaćem i širenje na stranim tržištima profesionalnim pristupom poslu na svim nivoima

Svaki zaposleni odgovornim radom daje doprinos ostvarivanju politike i ciljeva kvaliteta. Sistem menadžmenta kvalitetom, usklađen sa standardom

ISO-9001:2008

omogućava nam da proizvodi i usluge budu konkurentni na tržištu i da ostvarimo bezbednost, pouzdanost i efikasnost u poslovnim aktivnostima

[printfriendly]