Институт за кукуруз ,,Земун Поље“- Слободана Бајића 1 Београд, на основу Одлуке Управног одбора Института – 10 број 46/2–11, од 28.05.2024.г., оглашава :

ПРОДАЈУ ПОЛОВНЕ РАДНЕ МАШИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

Предмет јавног надметања, ради продаје, је :

Комбајн, марке Bourgoin JLD – 410 P – самоходни берач кукуруза.

Година производње 2007

Број радних сати 1525

Почетна лицитациона цена 7.030.000,00 (РСД)

Заинтересована лица наведену радну машину могу погледати у Институту за кукуруз ,,Земун Поље“ у Земун Пољу 11.06.2024. године, у времену од 09- 14 сати и 12.06. 2024.године, у времену од 09.00 – 12 сати, када ће и почети јавна лицитација.

Право на учешће имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у износу 10% од наведене

почетне цене радне машине.

Депозит се уплаћује искључиво авансном уплатом, најкасније до 11.06. 2024.године (до 15 сати), на текући рачун установе број :

325-9500500002173-79 ОТП Банка

Сви учесници у поступку дужни су да са собом понесу личну карту, а представници правних лица документацију потребну правном лицу (акт о регистрацији и овлашћење за учешће у јавној продаји)

Купац је дужан да уговорену лицитирану цену уплати и возило преузме у року од седам (7) дана од дана извршене продаје.

Купац који одустане од куповине возила, губи право на повраћај депозита, а Комисија позива другопласираног ради закључења уговора.

Све потребне информације о поступку јавног надметања могу се добити на број телефона

064/ 840 – 6053 Никола Ћурчић

C:\Users\Radojko\Desktop\burgon\anfas.jpg C:\Users\Radojko\Desktop\burgon\levi profil.jpg